ALEXTRACKONE


Ilumina VST - Instrumento Virtual PC y MAC

No Disponible

Ilumina VST - Instrumento Virtual PC y MAC

25,00 € 49,99 €

Producto Disponible - (Imp. Incluidos)Ilumina VST - Instrumento Virtual PC y MAC


Incluye:

VST PC 32 bits

VST PC 64 bits

MAC Audio Unit

MAC VST

Version Kontakt 5